Joséphine Riverin Décédée

Publié le 27 août 2019

Joséphine Riverin Décédée

Nikaui,

Shash 35 papun eshpish tshi shtetein. Apu nita untshissitatat kie tshishuelimitinan.

Tshituassimit Tshussimit Tshitanishkutapan.